ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
อยู่ไกล...ไปร่วมงานไม่ได้ ไม่ต้องเสียใจ! JOB EXPO THAILAND 2023 ชวนคนหางานลงทะเบียนนัดสัมภาษณ์งานออนไลน์ New
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหางาน Part-Time ในช่วงปิดเทอม สามารถลงทะเบียนทำงาน Part-Time ได้ที่นี่ !!
ขอเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน (Part-Time)
ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มี PASSPORT และ VISA
ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ประชาสัมพันธ์นายจ้าง แรงงานสัญชาติลาว ดำเนินการอนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name list) เพื่อประกอบขอมีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับใหม่
ประชาสัมพันธ์การออกเอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity : CI
ประชาสัมพันธ์นายจ้างแรงงานต่างด้าว มติ ครม.5 กรกฎาคม 2565 เร่งดำเนินการช่วงที่ 2 ก่อน 15 ต.ค. 2565
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ (ทราบผลทันที)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
กระทรวงแรงงานนำเข้าแรงงานตาม MoU กลุ่มแรกเข้าไทย 1 กุมภานี้
รมว.เฮ้ง เตือนแรงงานสัญชาติเมียนมา ตามมติครม. 13 ก.ค. 64 ขอเอกสารรับรองบุคคล ณ ศูนย์ CI ภายใน 1 ส.ค. 65
รมว.แรงงาน แจงผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 65 จ้างงานเกินเป้า 40%
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แนวปฏิบัติในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจแจ้งความต้องการจ้างแรงงานบังกลาเทศ
 1 2 3 >  Last ›