ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
แนะนำการให้บริการ โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ (E–Services)
นักเรียน/นักศึกษา ลงทะเบียนทำงาน Part Time
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2
ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่านระบบ e-WorkPermit (ฉศ?)
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
นักศึกษาจบใหม่ เฮ! กระทรวงแรงงาน ปลดล็อกเงื่อนไขร่วมโครงการ Co-Payment
ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
เรื่อง ปิดสถานที่จัดกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประชาสัมพันธ์ โครงารนัดพบ Co-payment และโครงการวันนัดพบแรงงานย่อย
แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป
แบบฟอร์มและดอกสารในการยื่นคำขอรับในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
Job​ Expo​ Thailand​ 2020​ ระหว่างวันที่​ 26-28 ก.ย.63​ ณ​ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค​
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กำหนดจัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ ตอกย้ำคนไทยเราไม่ทิ้งกัน รวบรวมตำแหน่งงานกว่าล้านตำแหน่ง วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ smartjob.doe.go.th สำหรับนายจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การใช้งานระบบ smartjob.doe.go.th สำหรับผู้หางาน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางรับสมัครพนักงานเจ้าเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ
ลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน(เลิกจ้าง/ลาออก/ราบงานตัว) งดการให้บริการ ณ ห้องประชุมจังหวัดลำปาง เพื่อลดความแออัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
 < 1 2 3 4 >  Last ›