ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานณ์การตลาดแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ.2561
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการในกำกับดูแลยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกันยายน 2561
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกันยายน 2561 (INFO)
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเตรียมตัวอย่างไร ในการทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานรายไตรมาสที่ 2/2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561(Info)
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนกรกฏาคม 2561
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัดประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนกรกฏาคม 2561
เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต
พนักงานนวดแผนไทยถูกนายจ้างชาวจีนผิดสัญญาจ้างงาน
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
‹ First  < 2 3 4 5 >