เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ

 

กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองอย่าหลงเชื่อจ่ายเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กลุ่มมิจฉาชีพ เพราะอาจถูกหลอกลวงเสียเงินฟรี หรือได้งานทำไม่ตรงตามสัญญาจ้าง ควรตรวจสอบกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจ
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันคนหางานนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองจำนวนมากขึ้น โดยการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองมีหลายกรณี คือ กรณีคนหางานสามารถหางานในต่างประเทศได้ด้วยตนเอง หรือจากการแนะนำจากเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีคนหางานเดินทางกลับมาพักผ่อนในประเทศไทยระหว่างอายุสัญญาจ้างและจะกลับไปทำงานต่อ หรือผู้ที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้ว และประสงค์จะกลับไปทำงานอีก โดยได้รับการต่อสัญญาจากนายจ้าง ซึ่งการไปทำงานในลักษณะนี้ คนหางานต้องแจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบก่อนเดินทางไปทำงานไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ขณะนี้พบว่า บริษัทจัดหางานสาย /นายหน้า จะเป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสาร การติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศให้คนหางาน โดยเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและให้คนหางานแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหากไปทำงานแล้วประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ตำแหน่งงานหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง เป็นต้น
กรมการจัดหางาน จึงขอเตือนคนหางานให้ศึกษาข้อมูลการเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งศึกษารายละเอียดของสัญญาจ้างให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0 2245 6706-7 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694