ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

 

ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นบริเวณโถงด้านล่าง หอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง