เอกสารบรรยายการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 30-31 มกราคม 2560 ได้แล้ว โดยเข้าไปที่คลังความรู้ เลือกคู่มือ