ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน 
https://www.doe.go.th/prd/overseas/news/param/site/149/cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/54370