บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ (ทราบผลทันที)

 

ด่วน !!! บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เปิดรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ (ทราบผลทันที)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สถานีบริการน้ำมัน/ร้านแม็กซ์มาร์ท)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2562 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 081-7527610