ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทุกมติที่หมดอายุภายในวันที่ 13 ก.พ 66 คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน / เข้าใช้งานระบบได้ที่นี่ https://alien13febrenewal.doe.go.th/login