ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ จังหวัดลำปาง

 

ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ "E-Job Fair 2017" จังหวัดลำปาง

วันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง