​กกจ. รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี เพื่อสมัครไปทำงานเกาหลีในงานเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง สมัคร 24 – 26 พฤษภาคมนี้

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 3 เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง สมัครวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ที่ปทุมธานี นครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง ไม่เสี่ยงถูกหลอกและไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 3 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้างโดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์การรับสมัคร 4 แห่ง คือ 1) ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคาร The Hub @ ZEER Rangsit ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 2) ศูนย์รับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 4) ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คุณสมบัติ เป็นเพศชาย/หญิง อายุ 18- 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคจิตวิปริต เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลที่ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร คือ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว ฉากด้านหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2560 (มกราคม - เมษายน) กรมการจัดหางาน จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวนทั้งสิ้น 1,889 คน และขอย้ำเตือนว่าการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อย่างไรก็ตามอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ เพราะการคัดเลือกเป็นสิทธิของนายจ้างเกาหลีเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีการเปิดให้แรงงานเดินทางเข้าไปทำงานก่อนแล้วยื่นขอวีซ่าภายหลัง มีเพียงการรับสมัครโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งเท่านั้น หากคนหางานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694