ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven

 

ปิิดการชำระเงินเอกสาร CI และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแ่รงงานกลุ่มใบจับคู่ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ของศูนย์สมุทรปราการ สมุทสาคร(1) และศูนย์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จก่อน ระหว่างนี้แรงงานต่างด้าวสามารถไปจ่ายเงินเพื่อรับคิวพิสูจน์สัญชาติในศูนย์อื่นๆ ได้ตามปรกติ