รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Restreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 20 อัตรา