รายการ ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลการการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ไทย-เมียนมา ประชุมระดับวิชาการ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องจัดชุดโมบายลงพื้นที่ที่มีจำนวนแรงงานมาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน ! ระวังถูกหลอกทำงานก่อสร้างอ้างรายได้ดีที่เมียนมา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาติทำงาน ตท.7 โดยวิิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์มคอขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.7
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 97 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตท.2
การจัดซื้อจัดจ้าง
นายจ้าง ! รีบมาแรงงานลาวกลุ่มบัตรชมพู ไปเปลี่ยนเล่ม CI เป็น Passport ด่วน !
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›