ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2565
สำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการ
สำนักงานจัดรูปที่ดินเเละจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ศูนย์เรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ครูฝึกอาชีพเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
ศูนย์เรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ครูฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง
ศูนย์เรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ครูฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2564
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 เเละเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์
 1 2 >