สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
22-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
22-09-2022 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
10-08-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
10-08-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
15-06-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
06-05-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
06-05-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
24-03-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
24-03-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
12-01-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
12-01-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
12-01-2022 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
29-09-2021 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
13-09-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
13-09-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
14-06-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
13-05-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
22-04-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
08-03-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
08-03-2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 1 2 >