ร่วมงานพระนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง

 

 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายภาณุศาสตร์ โฮมภิรมย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพระนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) แบบล้านนาของจังหวัดลำปาง ณ มณฑปพระนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธ