กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ #กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา การสานก่องข้าว


กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ #กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา การสานก่องข้าว ณ บ้านนางาม ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษาภาคม 2565 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง