การส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา


การส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุ กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา "การทอผ้าไทลื้อลายขอ"บ้านกล้วยพัฒนา เมืองลำปาง โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง