วีดีโอแนะนำ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน

วีดีโอแนะนำ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ศาลากลางชั้น 1 โทร 054-265049