แรงงานไทยกับการฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ IM

กรมการจัดหางาน : แรงงานไทยกับการฝึกงานประเทศญี่ปุ่นผ่านโครงการ IM