นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน  ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จำนวน 148 คน โรงเรียนป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายสถานการณ์ด้านแรงงาน เส้นทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ตอบปัญหาทางอาชีพ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพพร้อมแปลผล และกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ “การทำไก่ป๊อบ”