นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเ

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและเงื่อนไขในการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน​ จำนวน​ 5​ แห่ง​ ดังนี้

1.​ ตลาดแม่ทองริ้ว​ ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง​

2.​ ตลาดศรีบุญยืน​ ต.เหมืองง่า​ อ.เมืองลำพูน

3.​ ตลาดอินทร ต.บ้านกลาง​ อ.เมืองลำพูน

4.​ ตลาดหนองดอก​ ต.ในเมือง​ อ.เมืองลำพูน

5.​ ตลาดโต้รุ่ง​ ต.ในเมือง​ อ.เมืองลำพูน