นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง พบการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 25 คน ผลการตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวทั้ง 25 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ผลการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 เบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด