วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมสนทนาในรายการ

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมสนทนาในรายการ  “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “นัดพบแรงงาน Co-payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง” ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้ง มอลล์