วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำ

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อสนับสนุนการออกร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ในงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบ