วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงาน

 

    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงาน "นัดพบแรงงาน Co - payment รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง (ค่าจ้างรัฐและเอกชนจ่ายคนละครึ่ง) ณ ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ เพื่อสนองนโยบาย ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์ โควิด - 19 คลี่คลายลง สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ และเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 26 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 100 ตำแหน่ง 811 อัตรา ผู้ลงละเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน สมัครงาน จำนวน 172 คน