วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม

 

วันที่  22  เมษายน  2564 เวลา 10.00 น. นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน