วันที่ 27 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์

 

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพรรณวลี พริ้มขจีพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทีมสหวิชาชีพจังหวัดลำพูน เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สถานีตำรวจภูธรแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทั้ง 14 ราย ซึ่งถูกจับกุม ณ ด่านตรวจอำเภอแม่ทา ช่วงเช้ามืดของวันที่ 25 เมษายน 2564 ขณะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดกรุงเทพฯ  ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่อย่างใด พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ต่อไป