ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯลฯ ณ เทศบาลต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา

 

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้นางพรรณทิยา  แหล่งหล้า ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน