ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

 

วันที่ 10 กันยายน 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ราย โดยได้รับการบรรจุงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง กับสถานประกอบการชื่อ เอนกการช่าง ประเภทกิจการ อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน