เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการวางมาตรการและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อย่างครอบคลุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม