กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

 


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน