ร่วมประจำจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยง อำเภอเมืองลำพูน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประจำปี 2565

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานจัดหางานต่างประเทศและงานตรวจและคุ้มครองคนหางาน ร่วมประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยง  ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม (เก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 1 คน และไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด