ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2564 เวลา 10.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือในการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน