สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องตามอำนาจหน้าที่และระเบียบกฎหมาย

 

      วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา  แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ แก่นางสาวบัวผัด  แปงคำงาม ณ บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและด้านการประกอบอาชีพ