สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2565

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VideoConference) ด้วยโปรแกรม Zoom จากห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม