สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมหารือข้อราชการกับคณะสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมหารือข้อราชการกับคณะสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.ลำพูน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)