สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประจำจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยง อำเภอเมืองลำพูน

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานตรวจ ร่วมประจำจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยง  ณ บริเวณหน้าวัดประตูป่า หมู่ที่ 4 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 

จากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด