เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในที่ประชุม