ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าทำการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน