ดำเนินโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบ้าน)

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (เคาะประตูบ้าน) โดยการลงพื้นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์การหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน