ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ออกบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน