ดำเนินการโครงการนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางธนพร สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศ ดำเนินการโครงการนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 บูรณาการร่วมกับกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำและกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ภายใต้ชื่องาน “นัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ” ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 18 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 593 อัตรา กิจกรรมสาธิตอาชีพ จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่ การทำแซนวิชคุณหมอ การทำขนมวุ้นแฟนซี การทำสลัดโรล และการทำกระเป๋าผ้าปักมือ