ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 14/2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพประชุมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 14/2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสภากาแฟเพื่อให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน สมาคม และชมรมต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ