จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๖ เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid ๑๙
จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๕ เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวน 2
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๔

‹ First  < 101 102 103 104 105 >  Last ›