สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ดำเนินการยื่นขอบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ผ่านระบบออนไลน์
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ประเภทกิจการผลิตอาหารพร้อมทานมารับสมัครและสัมภาษณ์งานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 40 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าชี้แจงสิทธิประโยชน์และให้การช่วยเหลือในกรณีพนักงานของบริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำ
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน”
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

‹ First  < 103 104 105 106 107 >  Last ›