นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ดำเนินโครงการนัดพบแรงงานย่อย
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมกับส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
นางฐิติมา นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ รักเอยรักลูก”
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

‹ First  < 112 113 114 115 116 >  Last ›