เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำ
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการจดทะเบียนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน”
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์ในรายการรอบรู้แรงงาน ประเด็น “เร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 31 มีนาคม 2563”
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้สิทธิมาตรา 35
จัดหางานจังหวัดลำพูนบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว”

‹ First  < 66 67 68 69 70 >  Last ›