สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอป่าซาง
สำนักงานฯ ออกปฏิบัติงานตามโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ และโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน บันทึกเทปวีดีโอเพื่อจัดทำสกู๊ปสั้นเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว MOU
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนและคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สำนักงานฯ ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (สาธารณรัฐเกาหลี) ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 2

‹ First  < 87 88 89 90 91 >  Last ›